Kapsam

Etkinlik kapsamında başta Tarsus Üniversitesi olmak üzere çevre illerde bulunan Üniversitelerin gıda mühendisliği, gıda teknolojisi programı veya yakın bir anabilim dalında eğitim gören öğrenciler ve araştırmacılara yönelik gıda kayıplarının azaltılması ile ilgili eğitim verilecektir. Eğitimi gıda güvencesi ve atık değerlendirmesi konularında deneyimli, bu konuda çeşitli yayınları ve projeleri olan 2 Prof. Dr., 1 Doç Dr., 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 1 Dr. verecektir. Ayrıca sektörde atık değerlendirme konusunda çalışan çevre mühendisi yine atıkların değerlendirilmesi ile ilgili dersler verecektir. Eğitim içerisinde hasat sonrası kayıpların yaşandığı tüm aşamalar incelenecek ve kayıpların azaltılması için uygun stratejiler sunulacaktır. Ayrıca, etkinlik oluşan gıda atıklarının çevreci ve yenilikçi yöntemlerle değerlendirmesini de kapsayacaktır. Ülkemizde yoğun bir şekilde üretilen ve ihracatta önemli bir payı olan bazı meye ve sebzelerin hasat sonrası kayıpları ayrıntılı bir şekilde incelenecek ve kayıpları önlemeye yönelik yaklaşımlar sunulacaktır. Bilgilendirici ve kapsamlı etkinlik sonunda katılıcılardan ülkemizde en çok israf edildiğini düşündükleri bir gıda ürünü seçmeleri ve kayıpları önlemeye yönelik bir proje sunmaları istenecektir.
Etkinlik sonunda temel hedefimiz gıda sektörünün çeşitli alanlarında çalışacak öğrencilere ülkemizde ve dünyada yaşanan gıda kayıplarının sebeplerini ve bu kayıpların azaltılmasına yönelik eğitim vermek ve gıda atıklarının değerlendirilmesi konusunda genç araştırmacılara yol göstermektir.